DONNA FILM
HOME KILIMS PHOTO FILM PROJECTS CURRENT RESUME CONTACT
 "Att fotografera ger mig möjligheten att fokusera,
att gå in i ett objekt, att bli ett med objektet,
på samma sätt som vi gjorde som barn…"


JAPANTURKIET
ITALIEN